Monday, May 18, 2009

Senarai Tajuk Karangan Penting


Pelajar semua,

Atas permintaan ramai, saya merangka satu bentuk perkhidmatan baru yang mampu memudahkan kehidupan pelajar yakni dengan memberikan kebebasan kepada pelajar untuk memiliki contoh karangan yang baik.

Ada sesetengah pelajar lebih suka memilih tajuk-tajuk tertentu sahaja daripada membeli sebuah buku. Jadi, perkhidmatan memberikan kebebasan kepada pelajar untuk memilih tajuk-tajuk yang dianggap penting buat dirinya.

Semua senarai tajuk karangan ini boleh dimiliki dengan harga serendah RM2 satu karangan. Karangan yang diberikan merupakan karangan yang lengkap.

Anda hanya perlu memilih tajuk-tajuk yang disediakan di bawah dan menghantar permohonan pembelian bahan itu kepada saya menerusi emel dengan menuliskan tajuk-tajuk yang telah dipilih kepada:

azmanukm@gmail.com
atau
azmanukm@tm.net.my
atau
azmanukm@yahoo.com

Sila lihat senarai tajuk karangan yang disediakan di bawah ini:


SENARAI TAJUK KARANGAN YANG DITAWARKAN

Karangan 1

Sektor perindustrian sudah menjadi satu nadi ekonomi yang penting kepada negara ini sejak beberapa dekad yang lalu. Penubuhan beberapa kawasan perindustrian telah membuktikan bahawa sektor ini menjadi tulang belakang kepada ekonomi negara. Namun, sudah ada beberapa pihak yang menganggap sektor ini membawa pelbagai impak negatif kepada masyarakat kita.

Jelaskan impak-impak negatif yang berlaku itu.

Karangan 2

Industri desa telah digunakan oleh kerajaan untuk memajukan kawasan kampung. Pelbagai produk kampung seperti kraf tangan dan makanan ringan telah terhasil menerusi program sebegini.

Huraikan langkah-langkah yang boleh dilaksanakan untuk memajukan projek sebegini.

Karangan 3

Negara kita memiliki kawasan hutan yang luas. Sejak beberapa tahun belakangan ini, banyak kawasan hutan ini yang telah diteroka untuk mendapatkan hasil kayunya yang begitu tinggi dan mewujudkan kawasan pembangunan baru. Keadaan ini semakin menjadi-jadi terutama di kawasan luar bandar yang sukar untuk diawasi.

Pada pendapat anda apakah kesan-kesan negatif yang timbul daripada pembalakan.

Karangan 4

Industri pelancongan dikatakan penyumbang utama kepada ekonomi negara ini terutama ketika dunia mengalami masalah kegawatan ekonomi yang ketara. Kedatangan pelancong ke negara ini terus meningkat saban tahun yang paastinya mengembirakan semua pihak di negara ini.
Jelaskan langkah-langkah yang boleh diambil untuk meningkatkan lagi industri ini di negara ini.

Karangan 5

Kerajaan negara kita telah membuat program penswastaan yang begitu banyak pada era 80-an. Usaha ini telah menyaksikan banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di negara ini terutama yang bercorak positif.

Huraikan kesan-kesan positif yang timbul menerusi program kerajaan ini.

Karangan 6

Perumahan merupakan satu kemelut yang sedang melanda negara terutama di kawasan banyak. Banyak masalah setinggan yang berlaku membuktikan betapa masalah perumahan di negara ini begitu mendesak.

Jelaskan masalah-masalah yang melanda sektor perumahan di negara ini.

Karangan 7

Sukan di negara ini terus menjunam berbanding tahun 80-an yang menyaksikan mutu sukan negara terutama bola sepak begitu tinggi di rantau ini. Keadaan ini memberikan pandangan bahawa sesuatu tindakan harus dilakukan untuk membawa semula zaman kegemilangan sukan negara.

Pada pendapat anda apakah langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk meningkatkan mutu sukan negara.


Karangan 8

Industri pengiklanan di negara ini memang luas dan menarik tetapi sudah mula ada komen-komen negatif tentang kewujudan iklan di negara ini.

Huraikan kesan-kesan buruk yang timbul menerusi kewujudan iklan.

Karangan 9

Pembinaan lebuh raya di negara ini telah menjadi pujian masyarakat dunia tetapi kini sudah timbul pelbagai isu yang tidak sihat tentang lebuh raya yang menjadi kebanggaan kita semua itu.

Huraikan isu-isu yang melanda lebuh raya kita.

Karangan 10

Kewujudan badan kebajikan di negara ini dikatakan telah banyak membantu golongan-golongan tertentu di negara ini. Banyak pihak yang telah memberikan pendapat mereka tentang kebaikan wujudnya badan kebajikan sebegini. Namun, persatuan kebajikan ini sering mengalami masalah.

Huraikan.

Karangan 11

Isu pengangguran menjadi-jadi ketika ekonomi dunia bergolak. Pelbagai langkah harus diambil oleh kerajaan untuk mengatasi masalah ini terutama dalam kalangan belia.

Jelaskan langkah-langkah yang konkrit.

Karangan 12

Perikanan merupakan aktiviti ekonomi penting terutama di kawasan pantai timur negara kita. Cuma pelbagai masalah menwarnai kehidupan mereka.

Jelaskan.

Karangan 13

Negara dikatakan mempunyai kadar pencemaran alam yang tinggi terutama kemusnahan hutannya. Hutan negara dikatakan akan pupus dalam masa 20 tahun sahaja.

Jelaskan punca-punca pencemaran alam ini.

Karangan 14

Kebanjiran pekerja asing di negara ini begitu menakutkan kita semua. Jumlah pekerja asing dikatakan mencecah angka jutaan orang.

Apakah punca-punca dan kesan-kesan negatif kedatangan pekerja asing ini.

Karangan 15

Membaca dikatakan penting dalam hidup manusia tetapi masih ramai yang tidak suka membaca.

Jelaskan sebab-sebab minat membaca di negara ini kurang.

Karangan 16

Pelbagai masalah melanda sekolah kita terutama aspek disiplin pelajar.

Nyatakan kemelut-kemelut yang melanda sistem pendidikan negara.

Karangan 17

Pelajar digalakkan menyertai aktiviti kokurikulum di sekolah tetapi ramai yang tidak mematuhinya.

Apakah kebaikan-kebaikan menyertai aktiviti sebegini kepada pelajar.

Karangan 18

Konsep gotong-royong merupakan amalan murni yang diamalkan di negara ini sejak dahulu lagi.

Nyatakan kebaikan-kebaikan mengamalkan amalan sebegini dalam masyarakat kita.

Karangan 19

Setiap kaum di negara ini memiliki adat resam mereka yang tersendiri lagi unik. Kepelbagaian adat resam ini memberikan warna kehidupan yang hidup buat masyarakat kita.

Jelaskan fungsi-fungsi adat resam pada pandangan anda.


Karangan 20

Warga tua di negara ini terus bertambah saban tahun terutama di kawasan bandar.

Apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk memudahkan kehidupan warga tua di negara ini.

Karangan 21

Kanak-kanak dikatakan anugerah Tuhan kepada manusia tetapi masih ada banyak kanak-kanak yang terbiar.

Jelaskan cabaran-cabaran yang sedang dihadapi oleh kanak-kanak di negara ini.

Karangan 22

Televisyen dikatakan antara teknologi moden yang banyak mempengaruhi kehidupan manusia. Pelbagai pihak telah menyuarakan pandangan mereka tentang hal ini.

Apakah pengaruh-pengaruh televisyen yang dapat anda lihat sebagai seorang pelajar.

Karangan 23

Negara kita mula mengutamakan pertanian semula. Kerajaan telah memberikan banyak insentif untuk memajukan bidang ini.

Huraikan keburukan-keburukan mengutamakan pertanian moden.

Karangan 24

Semangat kebangsaan dalam kalangan remaja dikatakan sudah luntur terutama di kawasan bandar.

Jelaskan cara-cara untuk memupuk semula semangat ini dalam jiwa remaja.

Karangan 25

Konsep kesedaran sivik mula menjadi penekanan kerajaan terutama dalam kalangan remaja.

Huraikan kebaikan-kebaikan memiliki kesedaran sivik dalam diri seseorang itu.

Karangan 26

Persatuan Pengguna di negara ini dikatakan tidak memainkan peranan mereka dengan begitu efektif terutama ketika ekonomi dunia mengalami kegawatan.

Pada pendapat anda apakah peranan-peranan yang harus dimainkan oleh sesebuah persatuan pengguna itu.

Karangan 27

Permainan tradisional dikatakan semakin hilang dalam minda masyarakat kita terutama di bandar besar.

Jelaskan fungsi permainan tradisional dalam masyarakat kita.

Karangan 28

Institusi kekeluargaan amat penting untuk kemajuan sesebuah negara tetapi kita sering mendengar keluhan bahawa keluargalah yang memusnahkan masyarakat kini.

Apakah kepentingan institusi kekeluargaan.

Karangan 29

Negara dikatakan memiliki khazanah hutan yang begitu banyak walaupun ada pihak yang mempertikaikan pandangan ini.

Huraikan usaha-usaha untuk mengekalkan khazanah hutan negara ini daripada terus hilang begitu sahaja.

Karangan 30

Pemuliharaan bangunan bersejarah di negara ini mula dijalankan oleh pihak berkuasa.

Huraikan cabaran-cabaran yang dihadapi untuk menjaga bangunan bersejarah ini.

Karangan 31

Dunia muzik di negara ini dikatakan mula berkembang tetapi masih ketinggalan berbanding negara-negara jiran.

Jelaskan kebaikan-kebaikan bidang muzik kepada remaja.

Karangan 32

Perubatan tradisional masih mendapat tempat dalam jiwa masyarakat kita.

Berikan pendapat anda tentang impak-impak negatif yang dibawa olehnya dan langkah mengawalnya.

Karangan 33

Tempat rekreasi seperti taman merupakan satu aspek penting untuk kehidupan yang bermakna.

Apakah peranan tempat rekreasi ini?

Karangan 34

Negara pernah berhasrat untuk memiliki 70 juta penduduk negara.

Huraikan masalah-masalah yang bakal timbul jika angka ini dicapai.

Karangan 35

Setiap insan memiliki hobinya tertentu.

Jelaskan usaha-usaha yang harus dilakukan untuk meningkatkan pemilikan hobi dalam jiwa masyarakat.

Karangan 36

Menurut perangkaan tahap kesihatan masyarakat di negara ini terus bertambah baik.

Beri pendapat anda tentang cara-cara menjaga kesihatan yang baik.

Karangan 37

Kerajaan cuba menjalankan pelbagai projek pembangunan di negara ini terutama di kawasan luar bandar.

Jelaskan tujuan-tujuan projek pembangunan dilaksanakan dengan giatnya.

Karangan 38

Negara dikatakan mempunyai kawasan tanah yang luas dan subur untuk diusahakan tetapi pelbagai masalah berlaku.

Pada pendapat anda apakah masalah-masalah yang menghantui tanah negara.

Karangan 39

Industri perikanan air tawat di negara ini masih lagi baru tetapi masih banyak masalah yang melanda industri ini.

Huraikan.

Karangan 40

Amalan berbelanja di negara ini begit menakutkan. Ada yang terpaksa mengisytharkan diri mereka bankrup kerana terlalu suka berbelanja.

Huraikan kebaikan-kebaikan amalan berjimat-cermat.

Karangan 41

Disiplin pelajar sering menjadi bahan bualan masyarakat kita terutama apabila berlakunya sesuatu kejadian yang melibatkan pelajar sekolah.

Jelaskan pandangan anda sebagai pelajar yang menyebabkan disiplin pelajar begitu terjejas kini.

Karangan 42

Industri buah-buahan negara kita semakin berkembang terutama buah durian, pisang, betik dan rambutan.

Jelaskan langkah-langkah yang boleh diambil untuk memastikan industri ini terus berkembang pesat pada masa hadapan.

Karangan 43

Media massa dikatakan saluran komunikasi dan informasi yang penting buat masyarakat.

Apakah peranan yang mampu dimainkan oleh media cetak.

Karangan 44

Semangat kejiranan di negara ini dikatakan sudah berkurangan terutama dalam diri golongan muda di bandar.

Huraikan kebaikan-kebaikan yang boleh dibawa oleh semangat ini.

Karangan 45

Industri penulisan novel di negara ini mula berkembang. Pelbagai jenis novel mula diterbitkan oleh penerbit tempatan.

Pada pandangan anda, apakah keburukan-keburukan membaca novel kepada remaja.

Karangan 46

Subjek sastera sudah dijadikan sebahagian daripada pendidikan bahasa di sekolah. Namun masih ramai yang tidak memahami kepentingan menguasai sastera kini.

Huraikan kepentingan memahami sastera kepada pelajar.

Karangan 49

Koperasi merupakan sesuatu yang baru kepada masyarakat kita tetapi buat negara maju konsep koperasi sudah lama diamalkan.

Jelaskan kebaikan-kebaikan menubuhkan koperasi kepada masyarakat.

Karangan 48

Perpaduan kaum di negara ini dikatakan mula renggang ekoran beberapa kejadian yang tidak diingini berlaku.

Jelaskan kepentingan memiliki perpaduan yang utuh.

Karangan 49

Kewujudan pasaraya besar di negara ini sudah menjadi satu kebiasaan. Cuma pelbagai masalah pula timbul tanpa disedari.

Huraikan.

No comments: